Bevingen

De raad en het college hebben een technische briefing gekregen. Aanwezig waren het ministerie, het KNMI, het staatstoezicht op de Mijnen en de NAM. Het is geen eenvoudige materie en ook de wetenschappers houden nogal eens een slag om de arm. Iedereen lijkt wel helder, eerlijk en transparant te willen vertellen hoe men tegen de problemen aankijkt.

Even kort weergegeven komt het op het volgende neer.

 • Tot nu toe zijn de risico’s van aardbevingen door aardgaswinning veel te laag ingeschat.
 • Eens in de zeven jaar kan er een aardbeving zijn met een kracht van 5 op de schaal van Richter
 • Kracht 5 betekent ernstige schade met gevaar voor mensenlevens. B.v. schoorstenen kunnen naar beneden komen.
 • Nader onderzoek is nodig om meer zekerheid te krijgen over de maximale kracht.
 • De bevingen vinden plaats bij breukvlakken in bovenliggende aardlagen.
 • De mogelijke gevolgen (schade) moet nader bekeken worden voor woningen, bedrijven, torens, monumenten en infrastructuur (wegen, spoorwegen,  dijken, leidingen etc.)
 • De risico’s per locatie moeten in kaart gebracht worden. Waar zitten de breukvlakken en op welke afstand van de breukvlakken is welk effect mogelijk?
 • Om het risico te beperken is het mogelijk iets te doen aan de oorzaken (gaswinning) of iets aan de gevolgen (preventieve maatregelen, zoals verstevigen van dijken, huizen etc.)
 • Zolang we gas willen blijven winnen is verlagen van de productie niet direct een oplossing, omdat de bevingen blijven, maar over een langere periode gespreid zullen worden.
 • Het dempen van winter/zomer pieken gaat om de zelfde reden niet echt helpen. De bevingen komen toch.
 • Bij compleet stoppen van de winning zullen de bevingen langzaam afnemen in een periode van zeg maar 5 jaar tot de situatie voor de winning.
 • We zitten nu 2013 op de productie top van het Slochter aardgas veld. In de planning neemt dit de komende 30 jaar af tot bijna nul. Daar er een directe relatie is tussen de risico’s en de productie worden de risico’s dus minder. (Kunnen we natuurlijk niet uitzitten!)
 • De enige mogelijkheid om echt iets aan de kans op een beving te doen is de winning zo aan te passen, dat de druk aan beide zijden van breukvlakken gelijkmatig afneemt. De NAM gaat dit onderzoeken.
 • Preventieve maatregelen (zeg maar versterken en beving bestendig maken ligt voor de hand). Daar is in Nederland nauwelijks ervaring mee. Per type gebouw, installatie etc. moet bekeken worden wat mogelijk en noodzakelijk is. (Onderzoek dus en snel)
 • De NAM is wettelijk verplicht schade te vergoeden. Ze geven aan, dit ook ruimhartig te zullen gaan doen. (Voorwaarden en regelingen opnieuw bekijken)
 • Voorlichting is echt essentieel. (Wat is mijn risico voor mijn situatie en wat kan en moet ik doen om mijn risico’s zo klein mogelijk te maken en wie helpt mij daarbij?)

Er blijven nog vele openstaande onderwerpen:

 • Hoe staat het met de imagoschade? (B.v. Zakken de huizenprijzen niet nu mensen mogelijk hier niet meer zo graag willen wonen? Zijn we in Groningen nog wel aantrekkelijk als vestigingsplaats bv. in de Eemshaven?)
 • De BV Nederland heeft een groot economisch belang bij gaswinning. Stoppen met winnen lijkt geen optie. Ook wij willen net als de rest van Nederland natuurlijk in de winter niet letterlijk in de kou zitten. Hoe gaat Den Haag hier mee om en hoe denken ze ons in Groningen hierbij tegemoet te komen?
 • Wat is nu de werkelijke planning en wanneer kunnen we echte actie verwachten?

 De afgelopen dagen was dit het onderwerp in Groningen en komende dagen zal het dat zijn in Den Haag. Wij houden dit als PvdA Slochteren, als raad en college Slochteren samen met onze collega’s in de provincie natuurlijk goed in de gaten.