Door Gea Huizing Albronda op 10 maart 2014

19 maart a.s….VERKIEZINGEN

Spannend? Ja voor een politicus zijn verkiezingen altijd spannend. Nu zeg ik er altijd direct bij dat ik niet een echte politicus ben, maar toch, het blijft spannend.
Hoe kijken kiezers aan tegen het werk wat wij verzet hebben als college en dus als college partijen. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken, maar we zitten er vooral ook om de afwegingen te maken voor het algemeen belang. Dus hoe kunnen we het voor inwoners van Slochteren beter doen, makkelijker maken en mooier maken.

Voor mij persoonlijk is het ook spannend. Ik heb nu namens de PvdA 8 jaar als wethouder voor de inwoners van Slochteren mogen werken. Vaak hoor ik dat mensen tevreden zijn over mijn werk. De scholen staan er goed bij, de dorpsrandparken zijn prachtige groene plekjes in en bij verschillende dorpen, het minimabeleid is staande gebleven, de werkgelegenheid is ondanks de economische recessie niet heel erg veel gegroeid en onze inwoners zijn veel meer dan in het verleden betrokken bij beleid en uitvoering.

Natuurlijk zijn er ook een aantal zaken door de bezuinigingen getroffen.
B.v. het wegenonderhoud, het groenonderhoud en de uitvoering van de Duurzaam veilig. De bouw van een brede school. Een investering van ruim 2 miljoen in een tijd waar we 3 miljoen moesten bezuinigen is voor een PvdA wethouder niet aan de orde, zeker als dat ook nog gepaard zou moeten gaan met het sluiten van andere scholen.
Dan gaan mensen voor en natuurlijk hebben we het geld wat gereserveerd was voor de scholen hierin ook geinvesteerd.

Toch zullen we een aantal zaken, zeker het wegenonderhoud, de komende jaren moeten bezien of we hier en daar iets bij kunnen plussen.
Maar veel meer gaat het ook de komende jaren vooral om mensen. Jongeren en/of hun ouders die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben of ouderen die in de laatste fase van hun leven hulp en ondersteuning nodig hebben en werkzoekenden begeleiden naar werk.
De PvdA staat voor een sterke en sociale lokale politiek. Met een ervaren wethouder die zich de afgelopen 8 jaar op de terreinen van werkgelegenheid, jeugd, welzijn en WMO sterk heeft gemaakt voor degene die hulp echt nodig is.

Het CDA riep op in het t`Bokkeblad dat 8 jaar genoeg was en dat het tijd voor vernieuwing was. We staan voor de grootste decentralisaties ooit. De hele jeugdzorg, de ABWZ zorg en de Participatie wet worden overgedragen aan de gemeenten met ingang van 1 januari 2015.
Het lijkt mij beter om dan ervaren mensen aan het stuur te hebben dan mensen die zich in al deze zaken nog helemaal moeten inwerken. Natuurlijk kan dat maar het kost wel enkele jaren en die tijd hebben we niet.
Ik ga er voor. Ik wil graag mijn kennis en kunde inzetten in de komende 4 jaar.

 

Gea Huizing Albronda

Gea Huizing Albronda

Het is niet je afkomst die bepalend is voor je plek in de samenleving, maar de mogelijkheden die er zijn en de kansen om die mogelijkheden te benutten. De Partij van de Arbeid staat voor solidariteit en voor gelijke kansen voor iedereen. In Slochteren, in Nederland maar ook in derde wereld landen moeten we iedereen

Meer over Gea Huizing Albronda