14 maart 2015

Uitnodiging algemene ledenvergadering PvdA afdeling Slochteren

Op 25 maart 2015 om 20:00 uur is de Algemene Leden Vergadering van de PvdA afdeling Slochteren in het dorpshuis ’t Mainschoar in Kolham.

Naast de bij de ALV “verplichte” nummertjes zullen we ook de verkiezingen evalueren en de hot items in Slochteren bespreken. Iedereen is welkom.

Voor de agenda klik op lees verder!                   .


Agenda:

1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vorige algemene leden vergadering
5. Financieel jaarverslag 2014
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing kascommissie
(kandidaten kunnen zich vooraf aanmelden bij de secretaris
via wim.jelsma@hccnet.nl of 06 – 511 78 503 of tijdens de
vergadering )
8. Evaluatie verkiezingen Waterschap en PS.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Jaarrekening-Slochteren-2014

Document Kascommissie 2014