2 november 2015

Afdelingen PvdA in Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren gaan samen verder!

De afdelingen van de PvdA van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gaan samen verder als een bestuurlijke afdeling. De afzonderlijke besturen hebben hiervoor op dinsdagavond 27 oktober hun afzonderlijke afdelingen opgeheven. Meteen daarna is onder voorzitterschap van Wouter Meijerman, gewestelijk voorzitter van de PvdA, een oprichtingsvergadering van de gezamenlijke afdeling gehouden.
De doelen van deze samenwerking zijn het versterken van het bestuur, de werkzaamheden van de afdeling beter verdelen en beter in staat zijn zich voor te bereiden op volgende verkiezingen. De leden zijn ervan overtuigd dat hiermee de belangen van de partij en van haar leden nog beter worden behartigd. Meijerman zegt; “deze ontwikkeling vindt in het hele gewest Groningen plaats, het is geweldig te zien dat de afdelingen Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren de eersten zijn die deze samenwerking daadwerkelijk vorm geven”.

Het nieuwe bestuur is samengesteld uit leden uit de drie gemeenten. Hierdoor kunnen de leden van de oude afdelingen zich herkennen in het nieuwe bestuur. Voorzitter van het nieuwe bestuur is Thea van der Veen. Zij sprak de ambitie uit om als nieuw bestuur de sociaal democratie goed op de kaart te zetten en aan te sluiten bij problematiek die in de regio speelt. De samenwerking moet ook leiden tot een goede samenstelling van de kandidatenlijst voor de volgende gemeentelijke verkiezing.

Het samengaan van de drie besturen staat los van de voorgenomen gemeentelijke herindeling tussen de drie gemeenten. Tot de gemeentelijke herindeling blijven de huidige fracties in de verschillende gemeenten gewoon in functie. Zij houden hun eigen verantwoordelijkheid om de politieke belangen in de gemeente te behartigen.

De nieuwe afdeling krijgt de naam van de drie gemeenten; Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren.