Door Wim Jelsma op 29 november 2014

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de afdeling Slochteren van de Partij van de Arbeid nodigt alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 12 december om 20:00 uur. We zitten in de Driesprong in Slochteren. (Hoofdweg 22, 9621 AL Slochteren)

Op de agenda staan o.a. het werkplan, de begroting en de verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen.

 

Agenda
1. Welkom

2. Rondvraag

3. In- en uitgaand post

4. Notulen vorige vergadering

5. Werkplan 2015

6. Begroting 2015

7. Actuele politiek door fractie voorzitter Anja Woortman (oa: gemeentelijke herindeling)

8. Verkiezingen Waterschap en PS.

9. Campagne coördinator

10. Congres afvaardiging

11. Sluiting

Aangeleverde stukken:

Werkplan PvdA Slochteren 2015

Wim Jelsma

Wim Jelsma

   

Meer over Wim Jelsma