19 maart 2016

Algemene ledenvergadering HSSM (Midden-Groningen)

AGENDA – Algemene Leden Vergadering afdeling HSSM (Midden-Groningen)

Op dinsdag 22 maart is er een algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling HSSM. Dat zal dus Midden-Groningen gaan worden. De vergadering is in Wijkcentrum SpoKie, Erasmusweg 2/F 9602 AE Hoogezand van 19.30 tot 21.30 uur. (inloop vanaf 19.00) Op de agenda staan het aanstellen van een nieuwe voorzitter, het voorbereiden van de verkiezingen in 2017 en huishoudelijk zaken.

Hierbij de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen verslag oprichtingsvergadering (oktober 2015; bijlage 1)
 5. Verkiezing voorzitter
  (zie procedure mail; bijlage 2 en motivatie kandidaat Cécile Brouwer; bijlage 3)
  a. Afscheid Thea van der Veen
  b. Aanstellen nieuwe voorzitter
 6. Speech nieuwe voorzitter
 7. Invullen functies/taken
  a. Campagne coördinator
  b. Congres afgevaardigden
  c. Gewestelijk afgevaardigden
  d. Vertegenwoordiger ledenraad
  e. Webmaster
  f. Kascommissie
  g. Ombudsteam
  h. Werkgroep(en) op thema(s): oude regio’s en/of toewerken nieuwe gemeente
  i. Pandgroep/Deskundigenpool
  j. Vrijwilliger Slochteren
 8. Rondvraag
 9. Sluiting