10 november 2013

Begroting 2014

GeldopDe PvdA staat voor een sociale gemeente, die opkomt voor hen die steun nodig hebben. Dit gecombineerd met beleid waarbij we zuinig omgaan met het geld van de burgers en zorg dragen voor een stevig financieel fundament.

Dat blijkt ook nu weer uit deze begroting. De tarieven zijn nog niet vastgesteld, maar het lijkt er op, dat de kosten voor de burger gelijk blijven of zelfs iets terug lopen. Dit terwijl er aanzienlijk meer wordt uitgegeven voor hen die dit echt nodig hebben. In vele andere gemeenten is dit wel anders.

Hier mogen we best trots op zijn.