15 november 2013

Commissie Meijer wil miljard voor aardbevingsgebied

fotoHet advies van de commissie Meijer aan de provincie Groningen over de schade en mogelijke compensatie daarvan door de aardbevingen werd vorige week vrijdag gepresenteerd. Vandaag (15-11-2013) was er in Huizinge een bijeenkomst waar veel Groninger organisaties, instellingen, verenigingen en gemeentes massaal dit rapport ondersteunen.

 

 

 

Zie:

Persbericht Eindadvies commissie Meijer

Eindadvies commissie Meijer

VERKLARING VAN HUIZINGE

Partijen bijeen te Huizinge verklaren op 15 november 2013:

Waar de gehele Nederlandse samenleving ruim 50 jaar de voordelen van de gaswinning heeft genoten, is in de afgelopen periode indringend duidelijk geworden dat de samenleving in Noord-Oost Groningen wordt geconfronteerd met veiligheidsrisico’s, schade, nadeel en verlies aan perspectief. Lusten en lasten van de gaswinning uit het Groningen-veld zijn ernstig uit balans. Dat is de conclusie van de commissie Duurzame-Toekomst Noord-Oost Groningen.

Wij onderschrijven deze conclusie volledig.

De commissie heeft een samenhangend pakket aan maatregelen voorgesteld om in Noordoost Groningen de veiligheid te vergroten, de schadeafhandeling te verbeteren, de aangetaste leefbaarheid te verbeteren en de economie een impuls te geven om daarmee de regio een nieuw perspectief te bieden. De commissie roept NAM, de Rijksoverheid en de provincie op middelen beschikbaar te stellen om de geadviseerde maatregelen tot uitvoering te brengen.

Wij onderschrijven het advies en het samenhangend pakket aan maatregelen en roepen de NAM, regering en de provincie op het advies integraal over nemen en de benodigde middelen voor de uitvoering van het samenhangende maatregelenpakket beschikbaar te stellen.

De commissie heeft geconstateerd dat het vertrouwen van veel inwoners is geschonden. De immer aanwezige acceptatie van de aardgaswinning is ernstig aangetast. Veiligheid, herstel van vertrouwen en nieuw perspectief zijn van essentieel belang om het draagvlak te herstellen. De commissie adviseert een open dialoog in het gebied op gang te brengen om dit te borgen.

Wij onderschrijven dit advies en spreken de bereidheid uit om aan die dialoog deel te nemen.

Uit het advies van de commissie spreekt een ‘sense of urgency’ en de commissie roept partijen op snel en voortvarend in actie te komen.

Wij delen het gevoel van urgentie en onderkennen dat voortvarendheid is geboden, wij zijn bereid meningsverschillen terzijde te schuiven en eensgezind op te trekken in het belang van het gebied. Dit eensgezinde signaal in de vorm van deze ‘Verklaring van Huizinge’ is daartoe de eerste stap.