Door Gea Huizing Albronda op 1 januari 2014

De jeugd heeft de toekomst…. vanzelfsprekend

Maar de kansen op een goede toekomst zijn niet vanzelfsprekend.

Dat begint al bij de geboorte en dus vind ik dat de basiszorg van het  consultatiebureau, JGZ hulp en onderwijs voor alle kinderen en hun ouders vrij en goed toegankelijk moeten zijn. Door het opzetten van het CJG-team (Centrum voor Jeugd en Gezin) hebben we er voor gezorgd dat ouders en kinderen voor al hun vragen terecht kunnen bij professionals en indien nodig kunnen worden doorverwezen.

Ook ondanks de bezuinigingen die we moesten doorvoeren om een financieel gezonde toekomst te kunnen waarborgen hebben we het peuterspeelzaalwerk in onze gemeente kunnen behouden.

Dat kinderen 2 of meer dagdelen samen onder deskundige begeleiding elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen vind ik heel belangrijk. En zeker wanneer blijkt dat een peuter zich op bepaalde onderdelen minder snel ontwikkelt en wat ondersteuning nodig heeft bieden we de mogelijkheid om door VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) deze peuters te ondersteunen zodat voorkomen kan worden dat ze met achterstand op de basisschool gaan starten.

Wanneer het aan mij ligt komen er ook op andere locaties dit aanbod, zodat nog meer kinderen hier gebruik van kunnen maken.

Uit onderzoek blijkt dat het voorlezen aan hele jonge kinderen, zelfs aan baby’

s, een goede stimulans is voor kinderen om hun woordenschat te ontwikkelen. Ook bevordert het voorlezen dat kinderen zelf later sneller gaan lezen.  Daarom hebben we boekenpret en boekstart in samenwerking met de bibliotheek en de scholen ook niet wegbezuinigd.

Ontwikkelen is niet alleen maar een kwestie van opvoeden en leren. Ook spelen en onderzoeken, grenzen opzoeken en soms grenzen overschrijden maakt dat kinderen zich goed ontwikkelen. Daarom vind ik dat er als tegenhanger van Televisie en Internet en Games (waar kinderen ook allemaal van kunnen leren) ook voldoende buitenruimte moet zijn voor kinderen om heerlijk te ravotten, te klimmen en te klauteren, in een relatief veilige maar vooral uitdagende omgeving.

Waar ik dan ook erg trots op ben zijn de dorpsrandparken die we in vele dorpen samen met de inwoners hebben gerealiseerd. Voor kinderen en hun ouders een unieke plek om buiten te zijn en de wereld te ontdekken.

De oudere jeugd……? Ja ook voor die doelgroep ben ik volop mee bezig geweest en daar wil ik graag de volgende keer op terug komen.

 

 

 

 

Gea Huizing Albronda

Gea Huizing Albronda

Het is niet je afkomst die bepalend is voor je plek in de samenleving, maar de mogelijkheden die er zijn en de kansen om die mogelijkheden te benutten. De Partij van de Arbeid staat voor solidariteit en voor gelijke kansen voor iedereen. In Slochteren, in Nederland maar ook in derde wereld landen moeten we iedereen

Meer over Gea Huizing Albronda