Door Wim Jelsma op 28 maart 2016

DEBAT OVER HET “KOMPAS”

De PVDA afdeling HSSM organiseert een debat avond over de toekomst van onze gemeente Midden-Groningen. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met burgers, instellingen, bedrijven en dergelijke om te komen tot bouwstenen die richtinggevend zijn voor de toekomst van de nieuwe gemeente.

De vraag die je je hierbij mag stellen is of het resultaat wel voldoende representatief is. Het document dat is gepresenteerd is een kompas. Met een kompas geef je richting aan.

                               Maar is dat ook een sociaal democratische richting?

Er zijn uit de gesprekken een drietal thema’s gekomen, die verder worden uitgewerkt als de drie gemeenteraden deze onderschrijven.

De drie thema’s zijn:

  •    Groots in kleinschaligheid.
  •    Ieder mens telt.
  •    Economie van de toekomst.

Uiteraard zijn met name de eerste twee thema’s ons als sociaal democraten uit het hart gegrepen! Vooral omdat de mens centraal wordt gesteld.

De inleiding van deze avond wordt verzorgd door de projectmanager HSSM (ook gemeentesecretaris van Menterwolde), Frank Wiertz. Het document waarover wordt gesproken heet voluit  “Samen kom je verder,” (Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen), dat bij deze uitnodiging is gevoegd.

De avond wordt gehouden op donderdag 31 maart vanaf 19.30 uur in de Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 te Zuidbroek.

Agenda:

                19.30 -20.00 uur:       inleiding door Frank Wiertz.

                20.00- 20.30 uur:       mogelijkheid om vragen te stellen.

                20.30- 21.30 uur:       debat en conclusies.

U bent van harte welkom om mee te doen!

Namens het bestuur en de voorbereidingsgroep,

Cecile Brouwer

 

Het KOMPAS!

Wim Jelsma

Wim Jelsma

   

Meer over Wim Jelsma