Door IJsbrand van der Leeuw op 7 februari 2014

Discussie over de intentieverklaring

MdV,

In het gebied van de gaswinning en dus ook in Slochteren zijn we gewoon ernstig de klos, de sigaar, de pineut. Er zijn en blijven aardbevingen wat Den Haag ook besluit. Laten we vooral hierover duidelijk zijn.

Hoe goed of slecht de schadevergoeding, preventieve maatregelen en compensatie ook zijn we blijven zitten met onveiligheid en met alle emoties, schade en gelazer, die er mee gepaard gaan.

MdV, ik zou over dit onderwerp zeker een uur aan het woord kunnen zijn, maar ik zal mij beperken tot conclusies en aanbevelingen voor ons eigen handelen hier in Slochteren.

Één heb ik al genoemd: er zijn en blijven bevingen en gezien de hevigheid daarvan is dit gewoon een groot risico voor de veiligheid. Voor ons staat veiligheid voorop. We gaan dan ook verder in wat ons betreft stevige discussie met het Staats toezicht op de mijnen.

1. Door grote inzet van bevolking en bestuur staat  Groningen weer op de kaart in Den Haag. Dat was ook wel nodig. En we zijn niet van plan om daar weer van te verdwijnen. Zelf hebben we stevig van de directe contacten met onze partijgenoten gebruik gemaakt.

2. De winning van het gas wordt nauwelijks teruggebracht. Het zal duidelijk zijn, dat wij het daar niet mee eens zijn. Dit is nog geen uitgemaakte zaak en wat ons betreft gaat de strijd door.

3. Het verminderen met 80% in het meest getroffen gebied lijkt een goed idee. Wel nader onderzoek nodig om te bekijken of het echt helpt en over wat dit betekent voor de rest van het gebied. Ofwel helpt dit echt of wordt het probleem verplaatst? Ik heb begrepen, dat hier extra onderzoek naar gedaan wordt en dat moet ook en snel.

4. De vergoeding van alle schade wordt gegarandeerd. Dit is echt over een lange periode. Staat gewoon in de wet en daar hebben we allemaal recht op. Dit is geheel onafhankelijk van alle nu genoemde bedragen. Dit kan wel eens veel meer worden.

Er komt onafhankelijk toezicht en de procedures gaan sneller is de belofte. Dat is zeker winst.

5. Waarde vermindering van huizen en andere gebouwen wordt vergoed. We zijn er nog niet van overtuigd, dat dit echt goed geregeld is. Er worden al processen voorbereid en we zullen zien wat dit oplevert.

6. Er komt een fonds voor mensen, die door omstandigheden in grote problemen komen. (Invulling en snelheid van handelen is zeer belangrijk) MdV hier hebben we als partij ons zeer voor ingezet.

7. Er komen veel maatregelen om huizen, andere gebouwen , infrastructuur en installaties preventief meer beving bestendig te maken. Dit is een maatregel, die de veiligheid bevordert.

8. Het herstel en de maatregelen leveren 3000 banen op. Dat is mooi wanneer we dit vooral lokaal in kunnen vullen. Dit moet direct aan het begin worden bewaakt. Dus geen mega bedrijven uit het westen. Wij hebben aangedrongen op geld voor opleidingen om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. (Alfa College)

9. Er is compensatie geld voor het gebied. Daar gaan we zelf over. Dit wordt georganiseerd via de dialoog tafel. De deelnemers hebben opdracht hun eigen achterban er bij te betrekken. Denk aan GBB, MKB, LTO etc..  We kunnen hier allerlei maatregelen mee betalen om b.v. de economie mee te stimuleren en de leefbaarheid te verbeteren of we kunnen investeren in isolatie en alternatieve energie. Dus snel ideeën inbrengen is nu nodig om geen geld te laten liggen, maar ook om geen geld over de balk te gooien. B.v. is het een idee/kans om bij het plan Slochteren Kern te bekijken of we het voor Slochteren onbetaalbare maar wel zeer gewenste verlengen van de tunnel niet in zouden kunnen brengen. Een uitstekende investering in leefbaarheid en kwaliteit van het gebied.

Het pakket geldt voor 5 jaar. Dat is natuurlijk absoluut onvoldoende. Het gaat over een periode tot zeg maar 2070. De druk op Kamp van de afgelopen dagen heeft hem in ieder geval tot een duidelijke uitspraak gebracht, dat na deze 5 jaar er voor een lange periode veel gedaan zal moeten worden voor het gebied. De Groningse tweede Kamerleden van de PvdA hebben ons beloofd hier te strijden voor een duidelijke uitspraak van de kamer.

Dan de NAM. Het is toch niet te geloven, dat de NAM terwijl ze weten, dat er verband is tussen de snelheid van winning van gas en het aantal en de hevigheid van de bevingen vorig jaar zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven veel meer gas heeft gewonnen dan het jaar ervoor!

Het rapport van het Sodm laat geen spaan heel van het winningsplan van de NAM.

DuwmdV

IJsbrand van der Leeuw

IJsbrand van der Leeuw

De PvdA is mijn partij, omdat haar idealen de mijne zijn. Goed bestuur met een hart voor diegene, die het moeilijk hebben in onze ingewikkelde samenleving. We zullen het samen moeten doen en iedereen draagt bij naar zijn of haar mogelijkheden. Dat alles in een vrije samenleving waar we rekening met elkaar houden.    

Meer over IJsbrand van der Leeuw