Door Abel Nieveen op 17 januari 2014

Gaat hij het doen? Kamp dus!

In afwachting op de plannen van minister Kamp rond de aardgaswinning zijn donderdagavond 16 januari de lokale PvdA woordvoerders bij elkaar gekomen voor een overleg. De Groningse PvdA kijkt gespannen uit naar de plannen die naar alle waarschijnlijkheid vandaag 17 januari gepresenteerd zullen worden. Wij verwachten dat de minister heeft begrepen dat Groningen zich niet laat afschepen met een zoethoudertje.

Veiligheid voorop

De lijn van de PvdA is helder: veiligheid staat voorop. Veiligheid is een recht van elke Nederlander en daarmee ook van elke Groningen. Het gaat dan niet alleen om veiligheid in en van het eigen huis, maar ook om veiligheid in onze scholen, op onze bruggen en langs onze dijken.

Ieder plan waarbij de veiligheid van de Groningse bevolking niet geborgd wordt is wat ons betreft onacceptabel. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM )heeft  hierover advies uitgebracht aan de minister. Wij kunnen alleen akkoord gaan met een plan dat dit advies volgt.  Geld speelt hierbij geen rol zoals Diederik Samsom in Loppersum al zei.  Er zal minder gas uit de grond gepompt moeten worden: de winning moet worden teruggebracht naar het niveau dat het SodM adviseert.

Verklaring van Huizinge

Afgelopen november heeft heel Groningen zich in de verklaring van Huizinge geschaard achter het rapport van de commissie Meijer. Ook wij zullen daarom beoordelen of de plannen van de minister voldoende tegemoet komen aan de aanbevelingen die gedaan zijn in het rapport van de commissie op het gebied van het vergoeden van de schade, waarbij niet voorbijgegaan mag worden aan preventieve maatregelen en de waardedaling van de woningen als gevolg van de gaswinning.

Daarnaast verwachten wij een royaal gebaar op het gebied van duurzaam economisch perspectief voor de regio en investeringen in de leefbaarheid.

Samen sterk

De lokale PvdA fracties staan samen voor deze lijn en zullen zich gezamenlijk buigen over de voorstellen en als dat nodig is zal de PvdA samen met de rest van Groningen als een man naar Den Haag trekken!

Abel Nieveen

Abel Nieveen

Mijn kost verdien ik als Projectleider contractonderwijs bij het Noorderpoort. Daarnaast mede-eigenaar van Pegasus Ruitersport te Appingedam. (een winkel in ruitersportartikelen). Ik ben al vele jaren lid van de PvdA. (opgevoed om lid te zijn van de drie rode organisaties – VARA, FNV en PvdA.) Vele jaren raadslid/wethouder geweest in de gemeente Appingedam, en nu

Meer over Abel Nieveen