Door Gea Huizing-Albronda op 5 januari 2014

Jongeren

Ook de wat oudere jeugd zijn we natuurlijk niet vergeten. Hoewel ook ik moet toegeven dat het lastig is van deze jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 te horen wat zij van de gemeente verwachten en waar we hun in zouden kunnen ondersteunen.

We hebben echter wel een aantal zaken gerealiseerd, zoals de voetbalkooi in Harkstede, maar ook hebben we de vraag vanuit de jeugd en het dorp Tjuchem om een eigen Keet als ontmoetingsplek te mogen hebben kunnen ondersteunen.  Hij ligt bij het dorpsrandpark Kooiland en daarmee was bij de ontwikkeling van dit park ook de betrokkenheid van deze jeugd een gegeven. Zo is er op hun verzoek een vuurplek in het bos gekomen.

Ook in Overschild hebben wij financieel bijgedragen om een jeugdhonk in de Pompel mogelijk te maken en zijn er in het dorp Slochteren mooie initiatieven ontstaan tussen jeugd en ouderen waar onze jongerenwerker direct bij betrokken is. Ook hier is men druk bezig na te denken over de vraag wat de jongeren in Slochteren willen en hoe wij ze als gemeente daar in kunnen ondersteunen. Op die manier proberen we aan te sluiten bij de lokale gemeenschap en die initiatieven die er zijn mogelijk te maken.

Ik en ook dit college wil niet dat wij iets bedenken en dit voorleggen aan de jeugd/inwoners om het dan vervolgens naar onze ideeën te realiseren. Ideeën leven er genoeg in de samenleving, en daar waar jeugd/inwoners hier ook vervolgens hun schouders onder willen zetten, verantwoordelijkheid voor voelen, nemen en dit uitdragen, willen ik graag meewerken.

Voor sommige dorpen is de rol van de gemeente minimaal. Niet omdat daar niets gebeurd, maar vooral omdat inwoners en jeugd zelf prima in staat zijn om dingen te organiseren en te ontwikkelen. Mijn rol is dan om in het kader van het leefbaarheidsfonds dit financieel te ondersteunen. Dat doe ik natuurlijk met heel veel plezier. En hoewel er soms neerbuigend gesproken wordt in de raad over een “barbecue” pot, weten u en ik dat er d.m.v. dit geld heel veel zaken in dorpen en buurten kunnen worden georganiseerd, laagdrempelig en leuk en goed voor de cohesie.

Niets mis mee, sterker nog een prima pot om net dat laatste duwtje in de rug te geven.

Zoals ik eerder schrijf, geef je ruimte dan komen de initiatieven er wel. Een prachtig voorbeeld  is de club van enthousiaste jongeren die zich hebben georganiseerd in de vorm van een jeugdraad. Ze hebben een huishoudelijk reglement opgesteld en aan de burgemeester en mij hun “convenant” aangeboden. Een document waarin ze aangeven hoe en wat ze willen en wat ze van ons verwachten. Jongeren die zelf nadenken over hun woonomgeving en wat ze daar belangrijk in vinden.

Dit wordt vervolgd maar dit is iets waar ik blij en enthousiast van word.

Het leuke is dat de groep steeds groter wordt en dat er nu al sprake is van commissies die verschillende onderdelen oppakken. Echt super!

Het jeugdbeleid zal dit jaar door de raad moeten worden vastgesteld voor de komende 4 jaar. Hierin moeten natuurlijk alle landelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg een plek krijgen. De gemeente wordt met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Maar het is toch prachtig wanneer we er in slagen om met de jeugd en alle andere partners die hier een belangrijke rol vervullen, dit op een goede manier te doen.

Samen, met ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. Dat is waar ik voor ga.

Gea Huizing-Albronda

Gea Huizing-Albronda

Geboren en getogen in Slochteren. Gewerkt vanaf mijn 15de in verschillende beroepen, op administratief gebied, later in in de zorg, zowel in de ouderenzorg als ook in de jeugdzorg, Door de HBO-MW opleiding interesse gekregen in de politieke stromingen en de uitgangspunten van politieke partijen. En wanneer je dan gevraagd wordt actief te worden in

Meer over Gea Huizing-Albronda