Door IJsbrand van der Leeuw op 16 oktober 2015

PvdA gaat weer deelnemen aan het college

De overgebleven coalitiepartijen GB en CU hebben overeenstemming berijkt met de PvdA fractie voor het vormen van een nieuw college.

Gefeliciteerd Anja met je nieuwe functie.

 

 

Het persbericht:

De afgelopen week hebben Gemeentebelangen en de ChristenUnie gesprekken gevoerd met de drie niet-collegepartijen in de gemeenteraad van Slochteren. Vanwege de vertrouwensbreuk met GroenLinks/D66 was het nodig op zoek te gaan naar een nieuwe coalitiepartner. Na goede en inhoudelijk gesprekken hebben we besloten verder te spreken met de Partij van de Arbeid. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van het huidige collegeakkoord. Hierin hebben ook de opmerkingen van de andere partijen een plek gekregen.

Voor de Partij van de Arbeid betekent het dat zij in Slochteren opnieuw een wethouder leveren. Fractie en bestuur hebben huidig fractievoorzitter Anja Woortman daarvoor bereid gevonden. Woortman geeft aan blij te zijn met het toetreden van haar partij. “We hebben de afgelopen periode op en constructieve wijze het college gevolgd. Inhoudelijk kunnen we ons goed vinden in het gesloten akkoord.” Door het vertrek van Woortman komt er een plaats vrij in de fractie. Oud raadslid IJsbrand van der Leeuw zal de fractie versterken en Chantal Ridderbos zal het fractievoorzitterschap op zich nemen.

Geke Akkerman (GBS) is erg tevreden met de snelheid waarmee Slochteren weer een voltallig college krijgt. “We staan voor een aantal grote uitdagingen en hebben behoefte aan rust. Een stabiel meerderheidscollege brengt dat dichterbij.” Ook bij de ChristenUnie is er tevredenheid over de snelheid en de aanpassingen in het collegeakkoord. Niels Joostens heeft er alle vertrouwen in. “We hebben in eerdere perioden constructief samengewerkt met de PvdA en kennen hen als een betrouwbare partner. Op bijvoorbeeld het sociaal domein werkten we ook nu al prettig samen.”

IJsbrand van der Leeuw

IJsbrand van der Leeuw

Projectmanager bij het Noorderpoort. Lid van PvdA omdat de uitgangspunten passen bij mijn kijk op het leven. Iedereen doet mee naar wat hij kan, realistisch keuzes maken en met zoveel mogelijk individuele vrijheid gaan voor het algemeen belang met extra aandacht voor hen die dat nodig hebben. Specialiteit: Gaan voor het optimale resultaat binnen de

Meer over IJsbrand van der Leeuw