Door IJsbrand van der Leeuw op 12 september 2013

Rapport huizenprijzen

Vandaag kregen we in Loppersum een toelichting op het rapport over de huizen prijzen. Die zullen mogelijk gaan dalen vanwege de aardschokken veroorzaakt door de gaswinning. Het ziet er wel degelijk uit, maar het is eigenlijk maar een nulmeting en er kunnen dus zeker geen conclusies uit getrokken worden over de invloed van aardschokken op de huizenprijs. Er zijn enkel gegevens gebruikt tot enige maanden na de schok in Huizinge. De veranderingen in het serieus nemen van het probleem, de publiciteit en de emotie kwamen pas daarna.

De reactie van minister Kamp en de koppen in de pers zijn zeer voorbarig. Je ziet en voelt de onrust bij onze inwoners de laatste tijd toenemen en de houding van Den Haag speelt daar duidelijk in rol in.

Het wordt tijd voor spijker harde garanties voor het hele gebied op allerlei terreinen en dan voor een periode van zeg maar 50 jaar. Iets als wij, Nederlanders, tweede kamer en regering laten jullie niet vallen en zullen er voor zorgen, dat jullie op alle terreinen worden gecompenseerd en dat de leefbaarheid en veiligheid in het gebied  op hoog peil blijft.

De brief van de raad van Loppersum aan de minister geeft goed weer wat er aan schort. We moeten in de raad van Slochteren dit initiatief toejuichen en ondersteunen.

brief van de raad Loppersum(12 sep 2013) aan minister Kamp

Deze brief was voor ons aanleiding om bij alle fracties in de raad steun te vragen voor een motie ter ondersteuning van de raad van Loppersum en onze burgemeester in zijn contacten met de provincie en Den Haag.

Motie adhesie brief raad Loppersum

Behandeling in de raad 1.

Behandeling 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJsbrand van der Leeuw

IJsbrand van der Leeuw

Projectmanager bij het Noorderpoort. Lid van PvdA omdat de uitgangspunten passen bij mijn kijk op het leven. Iedereen doet mee naar wat hij kan, realistisch keuzes maken en met zoveel mogelijk individuele vrijheid gaan voor het algemeen belang met extra aandacht voor hen die dat nodig hebben. Specialiteit: Gaan voor het optimale resultaat binnen de

Meer over IJsbrand van der Leeuw