1 juni 2013

’t Kon minder

Veel geldAfgelopen weken waren de resultaten van 2012 aan de orde in de raad. Financieel gaat het overal nog al beroerd in gemeenteland. (Jaar na jaar bezuinigingen, afschrijven op nieuwbouwprojecten, lokale lasten flink omhoog) Slochteren steekt daar nogal gunstig bij af. Geen verhoging van de lasten, nauwelijks afschrijven op projecten en de bezuinigingsronde van 2 jaar geleden lijkt nog steeds voldoende. Dit jaar hebben we zelfs nog een miljoen overgehouden, door een paar incidentele meevallers. Dit gaan we dus niet oppotten, maar teruggeven aan de inwoners, door het uit te geven aan zaken waar we wat aan hebben. Achterstallig onderhoud, dorpsverenigingen, leefbaarheidsfonds, maar vooral ook in re-integratie.

Woordvoering raad 30-5-2013 jaarrekening 2012