Door Gea Huizing Albronda op 22 december 2013

Terug kijken 1

Zo rond de kerstdagen en de jaarwisseling hebben veel mensen de behoefte om terug te kijken op. Het leek mij een leuk idee om dit wekelijks tot aan de verkiezingen ook te doen op de site van de PvdA. Ik doe het als wethouder over verschillende onderwerpen die enerzijds horen bij mijn eigen portefeuille, anderzijds die nauw verbonden zijn met de PvdA en/of zaken waarvan ik denk dat u als lezer hierin geïnteresseerd bent.

Het eerste onderwerp is onderwijshuisvesting.

De Stichting OPOS gaat samen met de GMR (gemeenschappelijk medezeggen-schapsraad) en de MR (medezeggenschapsraad) over de inhoud van het onderwijs. Ouders zijn betrokken bij de scholen, wetende wat goed is voor kinderen. Toen ik aantrad  in 2006 als wethouder was er een probleem in de huisvesting van sommige scholen en was er tussen de verschillende besturen geen overeenstemming hoe met rijksgelden om te gaan.

De eerste 2 jaar hebben we afspraken gemaakt, budgetten gereserveerd en onderzocht wat elke school wilde. Toen moesten er bestekken gemaakt, aanbesteding plaatsvinden en zeker de laatste 2 jaar opnieuw een rondje gemaakt worden door de school om te kijken welke tussentijdse aanpassingen er nog weer moesten worden meegenomen. Dankzij ieders inzet zijn bijna alle scholen verbouwd. Iets waar ik trots op ben.

Helaas hebben we 2 scholen moeten sluiten. Met een hele discussie over de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen, minimum aantal leerlingen en rijksbeleid. Tjuchem in goed overleg, eigenlijk door de ouders zelf geïnitieerd, nadat alle opties om de scholen open te houden niet het gewenste resultaat hadden. Overschild werd ervaren als een voldongen feit en zo was het wellicht ook. Ineens van 23 leerlingen naar 16. In beide situaties kozen ouders wat het beste was voor hun zoon of dochter. Voor beide dorpen en voor een wethouder een trieste gebeurtenis. Je wilt geen school  sluiten.

We hebben in het dorp Meerstad een school geopend. Dit is de groeikern van onze gemeente en dus verantwoord om een nieuwe school neer te zetten. Nu nog in een semi permanent maar wel prachtig gebouw.

Meerstad

Het Eemsdeltacollege is op haar locatie uit haar jasje gegroeid en heeft haar intrek genomen in een deel van de Bibliotheek van Siddeburen. Ook hier  ontwikkeling.

Kinderen hebben de toekomst. Goed onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind en dan is een gebouw die toegerust is aan de eisen van deze tijd absoluut noodzakelijk. Slochteren is er klaar voor.

Omdat de ontwikkeling van kinderen zo belangrijk is zal ik volgende keer schrijven over jeugd en veel zaken die van belang zijn voor kinderen.

Gea Huizing Albronda

Gea Huizing Albronda

Het is niet je afkomst die bepalend is voor je plek in de samenleving, maar de mogelijkheden die er zijn en de kansen om die mogelijkheden te benutten. De Partij van de Arbeid staat voor solidariteit en voor gelijke kansen voor iedereen. In Slochteren, in Nederland maar ook in derde wereld landen moeten we iedereen

Meer over Gea Huizing Albronda