Door IJsbrand van der Leeuw op 21 januari 2014

Tijd voor conclusies

Met veel inspanning van alle bestuurders in Groningen en gelukkig veel acties van de Groningers ligt er nu een eerste resultaat en kunnen we kijken wat er bereikt is. Hieronder wat opmerkingen.

1. Groningen staat weer op de kaart in Den Haag. Dat was ook wel nodig. En we zijn niet van plan om daar weer van te verdwijnen.

2. De winning van het gas wordt nauwelijks teruggebracht.

3. Het verminderen met 80% in het meest getroffen gebied lijkt een goed idee. Wel nader onderzoek nodig om te bekijken of het echt helpt en over wat dit betekent voor de rest van het gebied. Ofwel helpt dit echt of wordt het probleem verplaatst?

4. De vergoeding van alle schade wordt gegarandeerd. Er komt onafhankelijk toezicht en de procedures gaan sneller is de belofte.

5. Waarde vermindering van huizen en andere gebouwen wordt vergoed. We zijn er nog niet van overtuigd, dat dit echt goed geregeld is.

6. Er komt een fonds voor mensen, die door omstandigheden in grote problemen komen. (Invulling en snelheid van handelen is zeer belangrijk)

7. Er komen veel maatregelen om huizen, andere gebouwen , infrastructuur en installaties preventief meer beving bestendig te maken.

8. Het herstel en de maatregelen leveren 3000 banen op. Dat is mooi wanneer we dit vooral lokaal in kunnen vullen. Dit moet direct aan het begin worden bewaakt.

9. Er is compensatie geld voor het gebied. Daar gaan we zelf over en kunnen hier allerlei maatregelen mee betalen om b.v. de economie mee te stimuleren en de leefbaarheid te verbeteren of we kunnen investeren in isolatie en alternatieve energie.

Het pakket geldt voor 5 jaar. Dat is natuurlijk absoluut onvoldoende. Het gaat over een periode tot zeg maar 2075. De druk op Kamp van de afgelopen dagen heeft hem in ieder geval tot een duidelijke uitspraak gebracht, dat na deze 5 jaar er voor een lange periode veel gedaan zal moeten worden voor het gebied.

Dan de NAM. Het is toch niet te geloven, dat de NAM terwijl ze weten, dat er verband is tussen de snelheid van winning van gas en het aantal en de hevigheid van de bevingen vorig jaar zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven veel meer gas heeft gewonnen dan het jaar ervoor!

Zembla over bevingen in Groningen

IJsbrand van der Leeuw

IJsbrand van der Leeuw

Projectmanager bij het Noorderpoort. Lid van PvdA omdat de uitgangspunten passen bij mijn kijk op het leven. Iedereen doet mee naar wat hij kan, realistisch keuzes maken en met zoveel mogelijk individuele vrijheid gaan voor het algemeen belang met extra aandacht voor hen die dat nodig hebben. Specialiteit: Gaan voor het optimale resultaat binnen de

Meer over IJsbrand van der Leeuw