Over ons

Voor ons staat het recht op een fatsoenlijk bestaan voor allen boven aan!
Iedereen telt mee!
De PvdA afdeling Slochteren wil samen met alle inwoners werken aan een goed leef-, werk- en woonklimaat in onze prachtige gemeente. Wij staan daarbij voor goed bestuur met een gezond financieel beleid waarbij lasten eerlijk worden verdeeld. Wij willen dit, samen met onze inwoners realiseren in de gemeente Slochteren.
Onze uitgangspunten zijn en blijven zoals u ze van ons gewend bent: solidariteit, saamhorigheid, vrijheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid.
Deze uitgangspunten geven richting aan de manier waarop we in goede en minder goede tijden aan onze ambities en onze idealen werken.
Voor de Partij van de Arbeid staat het recht op een fatsoenlijk bestaan voor allen boven aan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving in onze gemeente. Dit betekent dat mensen een opleiding volgen, werken of bijvoorbeeld actief deelnemen aan het verenigingsleven wat onze gemeente rijk is. Werk zien wij daarbij als het middel om mensen mee te kunnen laten doen in de samenleving. Daarom ziet u dit ook terug in ons verkiezingsprogramma.
Sociaaldemocratische idealen binden en inspireren ook in onze gemeente mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en levensovertuigingen al meer dan een eeuw. De Partij van de Arbeid wil al deze mensen mobiliseren en een plek bieden van waaruit zij zich voor die idealen kunnen inzetten.
Politiek doet er toe!
Wij staan voor een sterk “Sociaal Lokaal Beleid”, gericht op allen die het niet alleen redden. Dit kunt u van ons blijven verwachten. In onze gemeenschap moet iedereen mee kunnen doen, maar wordt ook van iedereen een bijdrage verwacht naar vermogen.
De afgelopen jaren heeft de raad samen met de bevolking een visie opgesteld voor onze gemeente. Deze visie is onze leidraad voor de komende jaren. Samen met u beleid maken is voor ons uitgangspunt bij alle nieuwe ontwikkelingen. De PvdA blijft dus volop inzetten op inspraak en communicatie over en weer zoals u dat van ons gewend bent.
Goed bestuur betekent keuzes maken. Daarbij niet met alle winden meewaaien, maar echt kiezen wat we wel maar ook wat we niet zullen of kunnen doen. Wij zijn hierbij duidelijk en leggen verantwoording af voor onze keuzes.