Standpunten

Zoeken

Aardbevingen

Gezamenlijk optrekken is en blijft zeer belangrijk! Minister Kamp heeft onderzoek laten doen en een besluit genomen over de gaswinning. De kamer is nu aan zet.

Lees verder

Belastingen en gemeentelijke lasten

Belastingen moeten zo laag mogelijk zijn, maar voldoende om het voorzieningen niveau te handhaven en diegenen die dat nodig hebben te kunnen helpen. Ze volgen meestal de inflatie.

Lees verder

Herindeling

Herindelen in Groningen is een realiteit. We hebben ons uitgesproken voor een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Haren, mede op basis van de uitkomsten van het interactieve proces met de bevolking (de dorpenronde). Dit zal het uiteindelijk wel niet worden.

Lees verder

Kleine scholen

Onlangs werd het rapport van de Onderwijsraad bekend. Hierin adviseert zij de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen een ondergrens van honderd leerlingen op basisscholen te hanteren in plaats van de huidige norm van 23 leerlingen. De PvdA in Groningen vreest dat deze grens primair is ingegeven omwille van efficiency en financiële overwegingen, terwijl juist de kwaliteit van het onderwijs voorop dient te staan. Er bestaat spanning tussen de macht van het getal in het advies van de Onderwijsraad en de voorwaarden die in onze regio van belang zijn voor kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar basisonderwijs.

Lees verder

Leven en meedoen

Met iedereen werken aan de Slochter samenleving is ons uitgangspunt.

Lees verder

Omgeving

Slochteren is een prachtige gemeente met veel natuur, rust en ruimte. Dat willen we graag zo houden. Het is ook een agrarische gemeente en de boeren zijn naast een economische factor van belang ook een belangrijke speler bij het behoud van natuurwaarden en het onderhoud van onze landelijke omgeving.

Lees verder

WMO en decentralisaties

De invoering van de WMO en de daaraan gekoppelde decentralisaties van b.v. de jeugdzorg en de AWBZ zijn voor ons het belangrijkste onderwerp van deze en komende raadsperiode. We moeten dit echt goed doen. We willen het dicht bij mensen organiseren.

Lees verder

Zo gaan we te werk

We gaan voor een goed bestuur van onze mooie gemeente. We zeggen wat we willen, doen wat we zeggen, leggen uit wat we doen, m.a.w. we zijn een betrouwbare partij. We vragen burgers om mee te doen, op eigen wijze, binnen de eigen mogelijkheden, voor zichzelf en voor de ander. Wij nemen de verantwoordelijkheid graag

Lees verder

Zorgen, leren en ontwikkelen

Er staat veel op de rol komende jaren. Voorop staat alles dicht bij mensen te organiseren op Slochter schaal.

Lees verder