Belastingen en gemeentelijke lasten

Belastingen moeten zo laag mogelijk zijn, maar voldoende om het voorzieningen niveau te handhaven en diegenen die dat nodig hebben te kunnen helpen. Ze volgen meestal de inflatie.

GeldopBij de bezuinigingsronde (perspectiefwissel) is toch besloten de OZB extra te verhogen om de voorzieningen te kunnen blijven ondersteunen. Gelukkig dalen de (kostendekkende) heffingen voor riool en afval zodat de gemeentelijke lasten niet of nauwelijks toenemen.