Zo gaan we te werk

  • We gaan voor een goed bestuur van onze mooie gemeente.
  • We zeggen wat we willen, doen wat we zeggen, leggen uit wat we doen, m.a.w. we zijn een betrouwbare partij.
  • We vragen burgers om mee te doen, op eigen wijze, binnen de eigen mogelijkheden, voor zichzelf en voor de ander.
  • Wij nemen de verantwoordelijkheid graag op ons om onze mooie gemeente samen met de burgers te onderhouden, te ontwikkelen en te promoten.
  • Verantwoorde (financiële) keuzes maken hoort er bij. Een sluitende begroting blijft voor de PvdA noodzakelijk.
  • Wij vinden dat burgers de ruimte moeten krijgen om “hun ding” te doen, zonder dat dit ten koste gaat van de ander. De PvdA staat voor degene die dit (tijdelijk) niet alleen kan, en zal altijd zorgdragen voor de kwetsbaren in de samenleving.
  • Wij respecteren de verschillen in leefgebieden, accepteren verschillen tussen grote en kleine kernen en willen ondersteuning bieden waar het gaat om de leefbaarheid in alle dorpen en kleine kernen.
  • Wij willen dit graag samen met u bereiken. Wij vragen inwoners actief mee te doen in de samenleving van onze gemeente. Inspraak en communicatie met inwoners vinden wij belangrijk. Iedereen telt mee, zeker in Slochteren!