Kleine scholen

Onlangs werd het rapport van de Onderwijsraad bekend. Hierin adviseert zij de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen een ondergrens van honderd leerlingen op basisscholen te hanteren in plaats van de huidige norm van 23 leerlingen. De PvdA in Groningen vreest dat deze grens primair is ingegeven omwille van efficiency en financiële overwegingen, terwijl juist de kwaliteit van het onderwijs voorop dient te staan. Er bestaat spanning tussen de macht van het getal in het advies van de Onderwijsraad en de voorwaarden die in onze regio van belang zijn voor kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar basisonderwijs.

Voor Slochteren is een grens van 100 leerlingen met onze vele kleine scholen rampzalig. Gelukkig is dit getal nu van tafel mede door de inspanningen van onze partijgenoten en ook andere partijen in Groningen. Landelijk is het wel in beweging. Er zal vermoedelijk wel een nieuwe norm komen. De PvdA zet in op samenwerking tussen scholen, ook wanneer dit samenwerking betekent tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs. Hiervoor zal dan extra geld beschikbaar komen. Het college heeft toegezegd een en ander samen met OPOS en de VCOMG nauwlettend te volgen. Voor wat ons betreft zijn ook samenwerkingsverbanden buiten de gemeente grenzen een optie.