Leven en meedoen

Met iedereen werken aan de Slochter samenleving is ons uitgangspunt.

We hebben:

  • Een vrijwilligerssteunpunt opgezet, om vrijwilligers en organisaties te ondersteunen.
  • Het leefbaarheidsfonds voor burgerinitiatieven voortgezet.
  • Initiatieven van inwoners ondersteund als het gaat om het in stand houden van voorzieningen zoals het dorpshuis in Overschild.
  • Cultuurbeleid vastgesteld en uitgevoerd.
  • De goede relatie met de verenigingen van dorpsbelangen in alle dorpen is voortgezet. De jaarlijkse financiële bijdrage is verdubbeld.
  • Goede communicatie verzorgd over onze minimaregelingen waardoor steeds meer inwoners die daar recht op hebben gebruik maken van onze minimaregelingen.

Wat wil de PvdA de komende 4 jaren bereiken?

We willen:

  • Een goede uitvoering van de 3 decentralisaties vanuit het Rijk (AWBZ, participatiewet en jeugdzorg) prioriteit geven.
  • Inwoners blijven uitdagen om met initiatieven te komen om het multifunctioneel gebruik van bestaande gebouwen te optimaliseren, waardoor voorzieningen blijven en gebouwen in stand gehouden kunnen worden.
  • Jeugd heeft onze prioriteit. We willen jeugd blijven betrekken bij ons beleid. Daarnaast werken we samen met partners als de politie, verenigingen voor dorpsbelangen en besturen van jeugdhonken om jongeren te ondersteunen en om eventuele overlast situaties door jongeren snel op te pakken.
  • Blijven gaan voor deelname aan de maatschappij door alle inwoners. Het gaat daarbij om deelname via werk maar ook de mogelijkheden om deel te nemen aan het sociale (verenigings)leven is belangrijk. We gaan voor een goed minimabeleid en zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden zoals bijvoorbeeld aansluiting van de gemeente bij het jeugdsportfonds en stichting leergeld.