Omgeving

Slochteren is een prachtige gemeente met veel natuur, rust en ruimte. Dat willen we graag zo houden. Het is ook een agrarische gemeente en de boeren zijn naast een economische factor van belang ook een belangrijke speler bij het behoud van natuurwaarden en het onderhoud van onze landelijke omgeving.

Natuur

 • Natuurontwikkeling Dannemeer doorgezet.
 • D.m.v. Vitaal Platteland vele initiatieven mogelijk gemaakt zoals renovatie van de sluis in de Haansvaart en restauratie van de molen Enterprise. Hiermee stimuleren we plattelandsbeleid en versterken we recreatie en toerisme.
 • Burgers gestimuleerd te investeren in verduurzaming van hun woning door het instellen van de duurzaamheidslening.
 • Masterplan centrumgebied Slochteren vastgesteld.
 • Bedrijvenpark Rengers 3 en 4 ontwikkeld.
 • Het project Meerstad anders georganiseerd. Dit was noodzakelijk door de economische recessie en de stagnerende woningmarkt. Hierdoor werden de financiële risico´s voor de gemeente Slochteren te groot. Er is een gewijzigde overeenkomst opgesteld waarbij de gemeente Groningen het project ontwikkeld en Slochteren verantwoordelijk is voor het realiseren van publieke voorzieningen.
 • Natuurlijke speelplekken gerealiseerd, o.a. in Tjuchem en Kolham.
 • Het fietspad langs de Meenteweg in Schildwolde gerealiseerd.
 • Dorpsrandparken met natuurlijke speelplekken samen met inwoners gerealiseerd in Harkstede, Tjuchem en Kolham.
 • Alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd.
 • D.m.v. het accommodatiefonds (sport)verenigingen geholpen te verbouwen en/of te vernieuwen zoals het zwembad en Slochteren en de VV Siddeburen.

Wat wil de PvdA de komende 4 jaren bereiken?

We willen:

 • Inzetten op realisatie van ontwikkeling van de Slochterhaven. Dit heeft prioriteit.
 • De ontwikkeling van het prachtige schildmeer gebied stimuleren.
 • Samen met de provincie beleid ontwikkelen op de aanpak van locaties in onze gemeente die in vervallen staat verkeren.
 • De natuurlijke speelplaatsen behouden en waar mogelijk ook realiseren in andere dorpen.