WMO en decentralisaties

De invoering van de WMO en de daaraan gekoppelde decentralisaties van b.v. de jeugdzorg en de AWBZ zijn voor ons het belangrijkste onderwerp van deze en komende raadsperiode. We moeten dit echt goed doen. We willen het dicht bij mensen organiseren.

Nog nader in te vullen!