Zorgen, leren en ontwikkelen

Er staat veel op de rol komende jaren. Voorop staat alles dicht bij mensen te organiseren op Slochter schaal.

We hebben:

 • samen met het veld en onze inwoners een zeer goed WMO beleid ontwikkelt, waarbij de uitvoering een ruime 9 scoort. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde.
 • samen met (zorg-)instanties en is er nu structureel overleg om zorgelijke situaties, waarbij ook kinderen betrokken kunnen zijn, te signaleren en te delen, zodat de gemeente adequaat hulp en ondersteuning kan bieden waar dat nodig is.
 • Een herkenbare en toegankelijke dienstverlening die door inwoners hoog wordt gewaardeerd.
 • Communicatie verbeterd met een nieuwe website en veel mogelijkheden om zaken thuis via de computer af te handelen. .
 • Het jeugdbeleidsplan ´Jong Slochteren doet mee´ uitgevoerd. De oprichting van het Centrum voor jeugd en gezin maakt hier onderdeel van uit.
 • School MeerstadDe brede school in Meerstad opgericht. Daarnaast zijn diverse scholen gerenoveerd of aangepast zoals GBS de Wiekslag, OBS de Ruitenvelder, OBS de Ent, OBS de Oetkomst en OBS de Kinderboom.
 • Uitvoering gegeven aan de lokale educatieve agenda. De taal en leesstimuleringsprojecten projecten Boekenpret en Boekstart zijn hiervan voorbeelden.

We willen:

 • Meer mogelijkheden bieden voor digitale dienstverlening.
 • Een goede internetverbinding in de hele gemeente.
 • Dat de kwaliteit van onderwijs in onze gemeente voorop blijft staan. Wij staan niet achter de landelijke norm van minimaal 100 leerlingen op een school in plaats van de huidige 23. De PvdA zet in op samenwerking tussen scholen om de scholen in dorpen zo veel mogelijk te behouden. Ook wanneer dit samenwerking betekent tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs.
 • De mega operatie van de decentralisaties op het gebied van zorg goed uitvoeren, waarbij dit invoertraject best wat extra geld mag kosten.